Gode råd om tagrender

Plastmo montering af tagrender
 

Beregning af tagfladen

Når tagfladen/afvandingsarealet skal beregnes, er det som regel let at måle længden af huset. Det kan være lidt mere besværligt at måle afstanden fra tagfod til tagryg, men det kan gøres på følgende måde: Mål længden på den synlige del af en af de nederste tagsten eller tagplader. Tæl herefter, hvor mange tagsten/tagplader der er fra tagfod til tagryg. Gang dette antal med længden på tagstenene/tagpladerne, så har du målet, som du skal bruge til at beregne afvandingsarealet - uden at skulle en tur på taget.


Tagrender med fald

Hvis du vil lave fald på tagrenden, kan du lægge rendejernene op ved siden af hinanden og tegne faldet med en tusch. Er der mere end et nedløb, deles faldet op, så der er lige meget fald til begge nedløb. Det er en god ide at nummerere rendejernene et sted, hvor det ikke kan ses efterfølgende. Så er du sikker på, at du opsætter dem korrekt første gang.


Afkortning af tagrende og rør

Plasttagrender afkortes med en nedstryger eller fintandet sav. Tagrender af stål eller zink skal afkortes med en nedstryger. Brug aldrig en vinkelsliber eller rundsav. Hvis du har mulighed for det så anvend de afkortede ender ved samlingerne, så de vinkelrette ender bruges ved endebundene. Ved overskæring af render kan et løst samlestykke påsættes som skæreskabelon.


Opbevaring og brug af tagrendelim

Er limen meget kold, kan den være svær at presse ud af tuben/patronen, så opbevar den derfor et lunt sted inden brug. Hvis limen ikke er brugt helt op, kan du sætte en skrue i tuden, således at den ikke udtørrer. Både vores plast- og metaltagrende lim kan anvendes i fugtigt vejr samt i lettere frost ned til – 5 grader. Husk dog at lim fladerne skal være tørre inden limning.


Rensning af limfladerne på Zink, Stål, Stål Plus, AluZink, Kobber:

Limflader skal aftørres/afrenses med Plastmo Wipes for at opnå god vedhæftning af lim. Brug IKKE Plastmo Wipes til Plast tagrender.


Montering af endebunde

Tagrenden skal kunne give en smule efter, når den klikkes i rendejernene. Endebundene stabiliserer tagrenden. Derfor er tagrenden mere fleksibel uden endebunde. Så det er normalt lettere først at montere endebundene, efter du har lagt tagrenden op i rendejernene.


Montering af tudstykker

Det er en god ide at montere tudstykket, når du har skåret hullet, og inden du lægger renden op i rendejernene – især hvis pladsen er trang.


Klip hul til nedløbet

I stedet for at skære 2 tværsnit i tagrenden, når der skal laves hul til nedløbsrøret, kan man klippe det ud med en pladesaks. Hullet mærkes af med en tusch. Herefter bores et hul i tagrenden, så man kan komme til med saksen. Klip herefter langs afmærkningen.


Plastrørholdere i murstensvæg

Plastrørholdere må ikke monteres i fugerne mellem murstenene. Det bedste og mest holdbare resultat opnås, hvis de monteres i selve murstenen for at sikre, at de altid giver korrekt støtte og holder nedløbsrøret på plads.


Maling

Har du udvendige plasttagrender, som du ønsker, skal falde så meget ind i omgivelserne som muligt, kan sternbrættet males i samme farve som selve tagrenden. Nedenfor er angivet de farvekoder, der giver et resultat tættest på tagrendernes farve, og som din lokale leverandør skal bruge, når malingen blandes. Sort: NCS 8502-B Hvid: NCS 0502-Y Grå: NCS 3500 Grafit: NCS 7502-B Brun: NCS 8010-Y70R


Bemærk!

Zinktagrender og galvaniserede ståltagrender er en dårlig kombination med undertagspap uden tagdækning (tagplader, overpap el. lign.). Når underpap udsættes for UV-lys fra solen sker en nedbrydning og syre dannelse, der virker nedbrydende på zink og galvaniseret stål. Ved anvendelse af overpap beregnet for sollys eller anden form for beskyttelse, er der ingen risiko for nedbrydning af tagrenden.